O nas

I stało się …….,

czas ruszać…..

 

Co prawda od chwili gdy narodził się ten pomysł minęło już trochę czasu, na pewno tyle aby mógł on spokojnie dojrzeć,  pora więc zabrać się do działania.

Początek dość tradycyjny, można rzec nieco banalny, grupa przyjaciół, spotkania, wspólne rozmowy, nieco wydawało się abstrakcyjne jak naówczas plany stworzenia czegoś razem i w końcu wspólna pasja, od której się wszystko zaczęło – MOTOCYKLE.

Rok 2018 przyniósł nam gotowość do urealnienia od dawna snujących się w naszych głowach planów połączenia pasji, marzeń oraz rzeczywistości i utworzenia czegoś, co pozwoliłoby nadać naszym planom nową tożsamość, sformalizować nasze działania czyli – GRUPA a następnie KLUB MOTOCYKLOWY.

Nasze cele są proste, przede wszystkim rozwijanie wspólnych zainteresowań, chęć poznania świata i ludzi, w końcu co też ważne, oderwanie się od „szarej codzienności”.  Dalej tolerancja dla poglądów, zainteresowań, organizacji itd., z jednoczesnym poszanowaniem norm społecznych i wolności.  Chcemy dzielić się z innymi własnymi spostrzeżeniami, pomysłami , pomocą i doświadczeniem. Chcemy też czerpać pozytywną energię od wszystkich, którzy chcę się nią dzielić.

Co ważne nie jesteśmy strukturą zamkniętą. Dołączyć do grupy może każdy kto czerpie przyjemność z podróżowania, obcowania z innymi ludźmi, bez względu na przekonania polityczne, religię czy inne. Wymagana jest wzajemna życzliwość oraz przestrzeganie statutu.

Na początek…….. to tyle.