Rocznica Powstania Styczniowego

160 rocznica Powstania Styczniowego – pamiętamy! Powstanie styczniowe to największy w XIX w. polski zryw narodowy. Za datę jego rozpoczęcia przyjmujemy 22 stycznia 1863 r. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków. Przedstawiciele Klubu Galloping Bulls uczestniczyli dziś we mszy polowej celebrowanej z okazji 160 rocznicy tego wydarzenia. Msza miała wyjątkowo charakter i oprawę, a doniosłości dodawała kompania honorowa wystawiona przez 18 Pułk Logistyczny, orkiestra OSP, grupy rekonstrukcyjne oraz samo położonie miejsca, w którym msza się odbyła.